WAAROM DSTAR?

Wij noemen ons zendamateurs.
Amateur komt van AMARE en dat is BEMINNEN in het Latijn.
Liefde voor de radiotechniek. Dat is onze passie.

DStar is ontworpen door en voor amateurs en komt uit Japan, zie elders op deze pagina.
DMR is NIET ontworpen voor amateurs maar is gewoon een communicatiesysteem van portofoons, mobilofoons en repeaters voor het bedrijfsleven. Zendamateurs kopen dit en programmeren het in de zendamateurband. 

In de hele verdere uitwerking blijkt het verschil tussen DStar en DMR. In 2016 bestaan de DMR repeaters uit koopdozen die zijn neergezet. De enige techniek die erbij komt kijken is het insteken van de antenneplug. 

DStar daarentegen zit heel anders in elkaar. Zie elders op deze website. 

De reden om te kiezen voor DStar is: wil je als zendamateur aan digital voice doen, dan moet je bij DStar zijn.

In 2016 is er ook Fusion van Yaesu, maar dat is een potdicht gesloten systeem. Jaren geleden kreeg Icom dit verwijt. Het grote verschil is: DStar is ontworpen door zendamateurs en Icom heeft de radio's gebouwd. Yaesu Fusion is nog te onbekend op dit moment.

Het experimentele karakter van DMR en FUSION beperkt zich op dit moment alleen maar tot uitproberen van allerlei apparatuur.

Vermeden moet worden om de drie genoemde modi tegen elkaar uit te spelen. Het scala aan mogelijkheden binnen de hobby is breed. De ene amateur is wat meer de techneut en de andere wat meer de eindgebruiker die liever zoveel mogelijk qso's maakt. Ieder zijn eigen voorkeur.

Punt van kritiek op de drie digitale modi anno 2016 in Nederland: Er zijn zoveel verschillende netwerken die niet met elkaar kunnen communiceren dat zendamateurs zich nog amper kunnen vinden, laat staan communiceren.

Daar staat tegenover: Hoeveel modi zijn er niet op de HF banden, de hobby is experimenteel van karakter, het gaat dus niet alleen om het samen zitten koffiedrinken op dezelfde praatpaal. 

De ontwikkeling zal ongetwijfeld verder gaan.
Op dit moment, 2016 is de status: ben je een echte zendamateur en wil je aan digital voice doen en ook experimenteren: dan moet je DStar hebben. 
Wil je alleen maar  qso's maken: dan is DMR een goed alternatief.
Wil je op een gesloten netwerk en alleen maar communiceren met mensen die exact dezelfde radio hebben: dan is Fusion van Yaesu voor jou.