OVER REFLECTOREN EN LINKEN

Voor wie nieuw is in de DStar wereld enige uitleg over de reflector en over het linken


Een reflector kun je het beste vergelijken met een chatroom.
Een hotspot en een repeater kun je met een reflector verbinden.
Dit verbinden noemen we linken en het loskoppelen noemen we unlinken.

Een hotspot is een simplex-repeater.

Zowel een repeater alsook een hotspot kun je met het netwerk verbinden.
Dit verbinden heet linken.

Je moet dus weten of een hotspot of een repeater met het netwerk verbonden is.
Hoe kom je hier achter?
Je doet dit door de status op te vragen.
In de eerste regel waarin normaal CQCQCQ staat zet je dan 7 spaties en in de 8e positie een i.
Na kort PTT komt de hotspot of repeater terug met de mededeling:
Linked to DCS ...
of
Not linked
of
Linking to ...

Enkele jaren geleden is in de DStar software van G4KLX de mogelijkheid ingebouwd om de hotspot of repeater te besturen met DTMF toontjes.
Maar dit is niet oorpsronkelijk DStar.

Veel keuriger is het om te linken en te unlinken met de CQCQCQ regel.

Bij iedere DStar uitzending stuur je vier regels mee:
UR: meestal staat hier: CQCQCQ
R1: meestal staat hier de call van de repeater en is deze regel bij een hotspot leeg.
R2: meestal staat hier de call van de repeater met in de 8e positie de g van gateway. Bij hotspot is de regel leeg.
MY: hier staat je eigen call.

In de CQCQCQ regel kun je dus het beste de meest gebruikte commando's programmeren zodat je deze later handig kunt gebruiken.

De meeste gebruikte regels zijn:

7 spaties en in de 8e positie een i wil zeggen: info vragen over status rep/hspot
7 spaties en in de 8e positie een u wil zeggen: unlink: koppel de rep/hspot los van de reflector.
7 spaties en in de 8e positie een e wil zeggen: echo: een testfunctie om jezelf terug te horen.
De naam van de reflector en in de 8e positie een l wil zeggen: link met de genoemde reflector:
bijvoorbeeld:
DCS007BL: wil zeggen: link de rep/hspot met DCS007B
REF017AL: wil zeggen: link de rep/hspot met REF17A

Opmerking: voor het DCS netwerk is geen registratie nodig.
De reflectoren met de aanduiding REF, bv. REF017A horen tot het DPLUS netwerk, hiervoor is registratie noodzakelijk.
DCS en REF zijn dus twee totaal verschillende, los van elkaar staande, netwerken.